top of page

Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2021


1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Adresi : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası : 0312 417 87 70

Faks Numarası : 0312 417 90 55

E-Posta : spoyarisma@spo.org.tr İnternet Adresi : http://www.spo.org.tr

Yarışma Yeri : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /Ankara


Raportörler : Ayşecan Akşit, Deniz Alaydın

2. YARIŞMANIN TANIMI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2021, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır. Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

3. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.


Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır. Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

4. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje (son dönem yapılan atölye çalışması) ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

5. YARIŞMA DÖKÜMANLARININ TEMİNİ

Yarışma dokümanı TMMOB Şehir Plancıları Odası web sitesinden ücretsiz olarak temin edinilebilir.

6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri :

• Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer

• Doç. Dr. Olgu Çalışkan

• Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nur Albayrak

• Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kurtarır

• Dr. Öğretim Üyesi Zeki Kamil Ülkenli

• Öğretim Gör. Can Gölgelioğlu

• Arş. Gör. İdil Akyol Koçhan

Yedek Jüri Üyeleri :

• Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak •

Arş. Gör. Sıla Özkavaf

Raportörler :

• Ayşecan Akşit

• Deniz Alaydın

7. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

• Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim

• İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim

• Üçüncüye; 750 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim

• 3 Adet Mansiyon Ödülü: Ücretsiz Eğitim

** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir.


Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.


*Ücretsiz eğitim ödülü, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Sertifikalı Bilgisayar Destekli Çizim Programı Eğitimlerini kapsar. Ödül almaya hak kazanan yarışmacı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde seçeceği herhangi bir bilgisayar destekli çizim programı eğitimine ücretsiz katılabilir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların yayınlanması ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.


Son soru sorma tarihi: 09.08.2021

Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 12.08.2021

Projelerin son teslim tarihi ve saati: 13.09.2021*/ Saat: 18:00

Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Ekim ayı içerisinde*

Yarışma sonucu ilan tarihi: Ekim ayı içerisinde*

Sergi Yeri ve Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.


* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.


9. YARIŞMACILARA VERILECEK DÖKÜMANLAR

• Yarışma Şartnamesi

• EK-1 Yarışma Başvuru Formu (Online forma yüklenecektir.)

• Online Başvuru Formu Linki

• EK-2 Açıklama Raporu Örneği

• EK-3 Sunum Paftası Örneği260 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page