Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2021


1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Adresi : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya / ANKARA