top of page

DEÜ Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Yarışmanın resmi duyuru sayfası için buraya, şartnameyi okumak için ise buraya tıklayabilirsiniz.


YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI


Doğal taşlar insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski materayallerden biri olarak çeşitli kullanım biçimleriyle hayatımızın içinde var olmuştur. Doğal taşlar dayanıklı, işlevsel ve estetik yapılarıyla mimarlık, inşaat sektörü ve güzel sanatlar alanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye doğal taş zenginliği ile dünyanın en eski mermer üreticisi ülkelerden biri olup, sahip olduğu rezerv ve çeşitlilik bakımından mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin zengin doğal taşlarının bilinirliğinin artması, farklı meslek gruplarının ve öğrencilerin faydalanabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından, Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı yarışması açılmıştır.


Torbalı Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulmuştur. Torbalı ilçesi tarım, sanayi ve tarih üçgeninin merkezinde yer alan önemli bir ilçedir. Meslek Yüksekokulu sektörden gelen ilgi ve destekle yer bilimlerinin ağırlıklı olduğu “Malzeme ve Malzeme İşletme Teknolojileri”, “Madencilik ve Maden Çıkarma”, “Makine ve Metal Teknolojileri”, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik”, “Mimarlık ve Şehir Planlama” bölümlerinde iki yıllık tekniker yetiştirmektedir. Sektöre yönelik yetiştirilecek olan kalifiye elemanların eğitim aldıkları mekânın koşulları eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sergileme alanı tasarımının eğitim işlevine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır.


Mesleki gelişim, yeni ve güncelin araştırılması için önemli bir mekanizma olan mimari proje yarışmaları, mimarlık eyleminin nitelikli ürün elde etme sürecine de ciddi kazanımlar ve katkılar sağlamaktadır. Mimarlık üretim ortamı içerisinde yeni düşüncelerin gelişmesine, araştırmalara, yeni açılımlara, söylemlere, özgür ve şeffaf bir ortam hazırlayan mimari proje yarışmaları, mimarlık öğrencilerinin mesleki gelişimleri için oldukça önemli bir araçtır. Kurumlar arası öğrenci iletişiminin gelişimine de katkısı olan yarışmalar; aynı zamanda hem kendi kurumunda hem de kurumlar arası düzeyde tanınır olmaya olanak sağlamaktadır. Farklı kategoriler ve işlevsel kurgulara sahip yarışmaları öğrenciler için önemli bir birikim ve deneyim ortamı olarak; farklı eğitim kurumları ve eğitim düzeylerinden gelen mimar adaylarının mesleki deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak düşünmek mümkündür.


Bu kapsamda DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde ulusal ve uluslararası çalıştaylarda öğrenciler ve tasarımcılar tarafından üretilen nesnelerin sergilenmesi; ders süreçlerinde öğrencilere anlatılan doğal taşların sergi alanında etkileşimli olarak sunulabilmesi; tasarım alanın etkin rekreatif kullanımlara olanak sağlaması amacıyla sergileme ve rekreasyon alanı tasarlanması planlanmaktadır. Böylece DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu Türkiye’de bulunan üniversiteler içinde ilk doğal taş sergileme alanına sahip olacak; ulusal ve uluslararası çevrede görünürlüğü artacaktır. Ayrıca üretim yöntemi olarak öğrenci fikir yarışması tercih edilerek; geleceğin mimarları için farklı üretim pratiklerini deneyimleme ve yarışmanın sonuç ürünleri üzerinden farklı bakış açılarının tartışılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede meslek yüksekokulunun bahçesinde, mevcut halinde tören alanı ve otopark olarak kullanılan ana giriş alanı ile bu alanın yan tarafında bulunan yeşil dokunun kapsadığı alan tasarım alanı olarak belirlenmiştir.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI


Yarışma Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık veya Tasarım Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilir, ekip üyeleri TMMOB meslek disiplinlerinden olabilir. Ancak ekip başı mimarlık ya da tasarım fakültelerinin mimarlık bölümünde okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır. Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur. Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.4) doldurması gerekmektedir. Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz. Bu koşullara uymayanalar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.


YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışma İlanı: 27 Nisan 2021

Soruların sorulması için son tarih: 16 Mayıs 2021

Soruların cevaplanması: 21 Mayıs 2021

Dijital ortamda teslim için son tarih: 12 Ağustos 2021

Sonuçların açıklanması: 19 Ağustos 2021

Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır.


SORU VE CEVAPLAR


Yarışmacılar sorularını, 16 Mayıs 2021 tarihi, saat 17.00’ye kadar deutorbaliyarisma@gmail.com adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır.


Lütfen teknik detaylar, yer görme, istenilenler ve sunum tekniği gibi konularda bilgi sahibi olmak için resmi internet sitesine gidiniz.
305 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page