top of page

İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2021


AMAÇ

“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.


BİÇİM VE TÜRÜ

“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.*


Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır.


Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD'nin web sitesinde arşivlenir.


(*) İzmirSMD 10. Dönem Yönetim Kurulu, ödül programının geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamış olması nedeniyle, bu yılki organizasyonun 2021’in yanı sıra 2020 yılı bitirme projelerinin katılımına da açık olmasına ve her iki yıl için başvuruda bulunan projelerin ayrı ayrı değerlendirilerek ödüllendirilmesine karar vermiştir.


TAKVİM

“MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir.


SON BAŞVURU TARİHİ: 27.08.2021 saat: 24.00

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 02.09.2021 – 03.09.2021


YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmaya gönderilecek başvurular 2019-2020 ya da 2020-2021 öğretim yılı bitirme projelerine ait olmalıdır. Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, proje yürütücüsü tarafından onaylanmalıdır.

Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript Proje Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta (3507,9 x 4960,6 piksel boyutlarında / jpg veya pdf formatında)

Dijital paftaların dosya isimleri, örnekteki gibi 5 rakamdan oluşan bir rumuz ile katılım yılını ve pafta sırasını gösterir sayıdan oluşmalıdır.

Örnek 01: 18579_2020_01 ve 12579_2020_02 Örnek 02: 52487_2021_01 ve 52487_2021_02 gibi

Rumuz 5 rakamdan oluşmalı ve rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı olmamalıdır.


Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde, proje sahiplerinin kimliğini belli eden (okul adı, isim, soyisim, dersin kodu, vb.) herhangi bir işaret, yazı, sembol kullanılmayacak; paftalar üzerinde rumuz kesinlikle yer almayacaktır. Başvurular, üzerinde rumuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış (*.zip / *.rar) bir klasör içinde wetransfer ile izmirsmd@gmail.com adresine gönderilecektir.ÖDÜLLER Jüri tarafından 2020 ve 2021 yılı katılımcıları arasından, 3’er adet proje Eşdeğer Ödül ile ödüllendirilir. Ayrıca her iki yıl için yine ayrı ayrı değerlendirilerek 5’er adet proje sergilenmek üzere seçilir.

2020 - 2021 ÖDÜLLERİ: Ödül her dönem için 3 proje olmak üzere, 6 projenin her biri için 1.000 TL + GstarCAD 2021 Stand Alone Professional Flexnet 1 Yıllık Abonelik olarak belirlenmiştir.


Tüm resmi duyurular, şartname ve başvuru için buraya tıklayınız.
79 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page