Kent ve Suç

Güncelleme tarihi: 13 Nis 2021

Sosyal süreç ve mekân karşılıklı ilişki içerisinde aslında birbirlerini etkilemektedir. Bu bağlamda suç, sosyal olgu olduğu kadar mekânsal da bir olgudur. Suç kavramı ele alınırken, zaman ve mekân birlikte kabul edilmelidir.

Suç; işsizlik, yoksulluk ve kültürel uyumsuzluk gibi eşitsizliklerden ortaya çıkmaktadır. Suçun sosyal-mekânsal bir olgu olması, hem sosyal hem de fiziksel yapının mekândaki farklılaşmasıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, “Suçun oluşumunda mekânın etkisi nedir?” sorusunu düşünebiliriz.
Kent ve suç birbiri ile ilişkili iki kavramdır ve geniş bir araştırma alan