top of page

Mimarhane Öğrenci Projeleri


MSMB Mimarhane tarafından ikincisi düzenlenecek olan Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) dersleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun proje hazırlamış mimarlık öğrencileri ve mezunları** başvurabilir.AMAÇ:

Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) derslerinde; mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara yer verilmektedir. Bu temalar çeşitli biçimlerde açığa çıkabilmektedir. Yerin dinamik karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari tavırları araştırmaya, farkındalık kazanmaya ve onlara eklemlenmeye yönelik yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.


Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin derlenmesi, görünür hale gelmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslayacak olması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri bu Seçki’den beklenen diğer çıktılar arasındadır.


KAPSAM:

 • 2021’de ikinci kez düzenlenecek olan Seçki’ye; 2020-2021 yıllarını kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2, 3 ve 4. sınıf proje derslerinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.

 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.

 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuru yapabilir. Ortak katılım olabilir. Ödül kişiler arasında bölünecektir.

 • Amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerin başvurusunda herhangi bir alt kategori belirlenmemiştir.

 • Başvuru sayısı, nitelikleri ve sınıf düzeylerine bağlı olarak, değerlendirme kurulu değerlendirmede inisiyatif kullanabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 • Projenin seçkinin amacına uygun olarak üretilmiş olması,

 • Projenin iç tutarlılığa sahip olması,

 • Tasarım fikrinin anlaşılır görsel araçlarla ifade edilmiş olması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Dijital ortamda gerçekleşecek olan değerlendirme iki aşamalıdır.

 1. Aşama: Adaylar tarafından seçki web sitesine (www.mimarhane.org/secki2021) dijital olarak yüklenen projeler değerlendirmeye tabi tutulacak ve Seçki‘de yer almaya hak kazanacaktır.

 2. Aşama: İlk elemeyi geçen projeler değerlendirilecek ve değerlendirme kurulunun kararına bağlı olarak belirli sayıda proje -teşvik amaçlı- ödüllendirilecektir. Değerlendirme kurulu takdiri ile bazı projeler özel olarak vurgulanabilir.

Değerlendirme kurulu incelemesinin ardından seçki sonuçları Mimarhane web sitesinde yayınlanacaktır.


KATILIM KOŞULLARI ve TESLİM İÇERİĞİ:

 • Seçki’ye; 2020-2021 yıllarını kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2,3 ve 4. sınıf atölye derslerinde üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.

 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.

 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuruda bulunabilir.

 • Seçki‘ye değerlendirme kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

 • Değerlendirme kurulu üyelerinin görevli oldukları okullarda bizzat yürütücüsü oldukları projeler Seçki’ye katılabilir, ancak ilgili değerlendirme kurulu üyesi proje hakkında oy kullanamaz.

 • Tüm başvurular www.mimarhane.org/secki2021 adresinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilecektir.

 • Seçki adresinde bulunan Başvuru Formu alanından başvuru yapılmalıdır.

 • Paftalar okulda üretilen mimari projeden içerik olarak büyük farklılıklar göstermemelidir.

 • Başvuru dosyasında bir proje açıklama metni (250 – 500 kelime arasında) olmalıdır. Metinde, mimari tasarımla alakalı genel açıklayıcı bilgiler verilmeli, Seçki’nin amaçlarında ifade edilen meselelerle nasıl ilgi kurulduğu ve bunların nasıl yorumlandığı açıklanmalıdır.

 • Katılımcıların başvuru için paftalarını Seçki formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir.

 • Paftalar beyaz zemin üzerine, 100 x140 cm boyutunda, dikey formatta ve 150 dpi çözünürlükle, verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Pafta düzeni sağlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylar için Pafta Şablonu

 • Tüm içerik, ilk sayfada proje metni olacak şekilde proje paftalarıyla beraber (ilk paftadan son paftaya doğru sıralı, en fazla 4 pafta) tek bir pdf dosyası haline getirilip sisteme yüklenmelidir.

 • Katılımcılar rakamlardan oluşan 6 haneli bir rumuz belirlemeli, başvuru dosyalarını da bu numara ile isimlendirmelidir. Başvuru esnasında proje açıklama metni ve paftaları içeren tek dosya “rumuz.pdf” adı ile sisteme yüklenecektir. Örnek : “569874.pdf”

 • Katılımcılar, Seçki’ye katılmakla projelerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Mimarhane gerektiği takdirde öğrencinin okulu ile projenin özgünlüğü konusunda irtibata geçebilir.

 • Projeler daha önce herhangi bir yarışmada (ulusal ya da uluslararası) ödül almış ya da sergilenmiş olabilir.

 • İnternet üzerinden Seçki’ye başvurma aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen kişiler ile irtibata geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Problem giderildiğinde katılımcı bilgilendirilecektir.

 • Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi-2021’ye katılım ücretsizdir.

 • Katılım şartlarına uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KATILIMCI GİZLİLİĞİ :

 • Paftalarda ve proje açıklama metninde öğrencinin ad-soyad, okul gibi bilgileri yer almamalıdır.

 • Katılımcı kimliği ile ilgili bilgiler başvuru formunda alınacak, fakat değerlendirme kurulundan gizli tutulacak, tüm süreç katılımcıların belirledikleri rumuz numaraları üzerinden yürütülecektir.

SEÇKİ TAKVİMİ :

Seçkinin İlanı: 11 Ağustos 2021

Soru Sorma: 11 Ağustos – 16 Ağustos 2021

Cevapların İlanı: 18 Ağustos 2021

Başvuru İçin Son Tarih: 10 Eylül 2021 Saat: 23:59

Sonuçların İlanı: 10 Ekim 2021 Saat: 21:00ÖDÜLLER:

Seçki 1000 TL – 10 adet proje seçki ödülü verilecektir.

Değerlendirme kurulu gerektiği takdirde özel ödül takdir edebilir, Seçki Ödül sayısını azaltabilir ya da artırabilir.

Ödül Töreni: Pandemi şartlarına göre açıklanacaktır.

Ödül Töreni tarihi Mimarhane Açılış Programına göre değişiklik gösterebilir.


Tüm resmi açıklamalar ve başvuru için buraya tıklayınız.389 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page