SANAT İÇİN ALAN: ARTER

Güncelleme tarihi: 7 Nis 2021

Kent içinde sanat için alan ayırmak mümkün müdür? Kentlinin bu alanı deneyimlemesini sağlamak kolay mıdır? Peki kentli ile sanat alanı arasında nasıl bağ kurulabilir?Nitekim tüm bu soruları Dolapdere için ele almış bir yapı ARTER. Koç Vakfı’nın İstiklal’de bulunan ARTER yapısını Dolapdere gibi şehrin oldukça sorunlu, çok hızlı bir şekilde yapılaşmakta olan bir bölgeye taşımasının sosyolojik ve toplumsal boyutu oldukça umut verici. ARTER’den önce aynı aks üzerinde bulunan Pilevneli ve Dirimart için de aynı şeyleri söylemek mümkün.